7:30AM 至5:00PM <- 依個係工作時間定出門口時間

很少出外吃飯或有夜生活,可能晚上10點左右就睡覺休息。 <- 你HK 唔可以10 點睡覺休息?

所有時間都是屬於自己的,閒時學習做麵包、與朋友行山、去郊外走走,人與人之間更多交流,生活比以前更健康快樂。 <- 你係HK 唔可以去郊外走走, 行山? 唔可以做麵包 ?? 之前個段講冇咩朋友, 而家又話有更多交流?

引用

被引用(3)
歐洲好多國家限工時,每週35至40小時,因為失業高,要創做職位
冇錯,瑞士只可以揀慢活,香港有快中慢任你揀。除咗地理環境,試問有乜瑞士有而香港冇?但掉轉香港有嘅嘢瑞士好多都冇。
可能話消費高 無得娛樂

引用