Board logo

標題: 明起入境日本 毋須出示新冠針卡或無確診證明 [打印本頁]

作者: 愛1c蛋     時間: 2023-4-28 10:32

日本內閣官房長官松野博一周五(28日)宣布,周六(29日)開始入境日本的人士,毋須出示新冠疫苗接種證明或檢測無確診證明。對一眾鄉民係好消息

新聞來源連結:
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/intnews/20230428/bkn-20230428090047041-0428_00992_001.html?refer=hn2
作者: keung135     時間: 2023-4-28 10:34

日本本身己經好毒


內部經濟差 就一定靠班遊客


唔係點有錢交保護費比世界盟主
作者: 愛1c蛋     時間: 2023-4-28 10:38

歡迎性侵嘅遊客
作者: 蘋果清盤完     時間: 2023-4-28 11:26

引用:
原帖由 愛1c蛋 於 2023-4-28 10:32 發表

日本內閣官房長官松野博一周五(28日)宣布,周六(29日)開始入境日本的人士,毋須出示新冠疫苗接種證明或檢測無確診證明。對一眾鄉民係好消息

...
親日嘅都去哂啦!
Copyright © 2003-2024 香港討論區