Board logo

標題: 開學前夕多間學校急聘老師!油塘女校開學前1日登招聘廣告急聘中文科教師 要求9月1日即時上任  | 港生活 - 尋找香港好去處 [打印本頁]

作者: 日行千里     時間: 2022-9-1 15:37

明天就是9月1日開學日,不過香港有多間學校於開學前夕仍正在登招聘廣告請老師,當中位於油塘的女子中學今日(8月31日)於求職網站刊登招聘廣告急聘中文科學位教師,並要求應徵者可在9月1日即時上任,據知該校為歌手炎明熹就讀的學校。

位於油塘的天主教女子中學聖安當女書院,今日在招聘網站登廣告,標明「中文科學位教師(急聘)」,當中列明可9月1日即時上任。

求職條件如下:

    大學畢業或以上程度學歷,主修中國語文
    教導各級中國語文、中國歷史及普通話科 (必須已通過教師語文能力評核)
    具有教育文憑及有關資歷優先考慮
    如能教授宗教科 (已完成認可課程)更佳
    須進行「性罪行定罪紀錄查核」;並通過《基本法》測試並取得合格資格。

有意申請可於 9 月 5 日或之前親繕履歷寄九龍油塘高超道一號聖安當女書院校長收 (信封面請註明申請職位)。

教育是培養人才的重要基礎,有足夠資源才可以培養出優勢人才。

新聞來源連結:

https://hk.ulifestyle.com.hk/top ... mp;utm_medium=share
作者: 香港雞蟲     時間: 2022-9-1 15:42

聖安當女書院,黑暴時期有學生支持罷課
作者: Essentials     時間: 2022-9-1 15:52

如果係黑暴學校,殺校殺左去算,乾手淨腳,重請乜鬼教師!
作者: ansonkpl     時間: 2022-9-1 16:00

要唔要有教師牌,如果大學畢業就得,應該唔難請
作者: Essentials     時間: 2022-9-2 11:07

請教師其實有幾難,請個正常可以真心教好學生嘅教師至最難!
Copyright © 2003-2023 香港討論區