Board logo

標題: 林卓廷被控7.21暴動 12警作供 另一宗7‧21案下周五判 無警出庭 - 20210609 - 要聞 [打印本頁]

作者: crazymannnnn     時間: 2021-7-22 12:51

【明報專訊】前立法會議員林卓廷等7人,涉在7.21元朗站襲擊事件被控暴動罪,案件昨在區域法院再提訊。連同林卓廷在內的5名被告表明不認罪,案件排期於2023年3月27日開審,預期審訊25天。控方透露,將傳召3名市民證人和12名警員,並會依賴被告的錄影會面、閉路電視片段和網上片段。

今日白衣人俾人判七年,我就放長雙眼睇下你條狗賊畀人判幾多碌

新聞來源連結:

https://news.mingpao.com/pns/要聞/ ... 00001/1623177606272
作者: hkc1981     時間: 2021-7-22 13:33

日.月報唔駛睇
作者: 睇天做人     時間: 2021-7-22 13:48

大學牲就3兩年,白衣就7年
作者: BAN你媽媽     時間: 2021-7-22 13:50

黑衣持續暴動成年,成年數以萬計既黑衣人放火打人搶槍搶犯棄保潛逃都只不過最多坐4-5 年, 反而兩班人打鬥最多拎支棍打交下咁少事最多坐7 年,咩準則

[ 本帖最後由 BAN你媽媽 於 2021-7-22 01:52 PM 編輯 ]
Copyright © 2003-2022 香港討論區