Board logo

標題: [本港新聞評論] 房會倡申公屋入息限額上調0.3% - 東方日報 [打印本頁]

作者: jumboleung     時間: 2021-2-23 06:39 AM

房屋委員會計劃調整2021/22年度公屋輪候的入息及資產限額,因應新冠肺炎疫情安排,房委會作出特別安排,建議將所有住戶人數的公屋資產限額凍結在現行水平。即1人申請資產限額為26.6萬元;2人家庭為36萬元;3人家庭為46.9萬元;4人家庭為54.8萬元。至於輪候公屋入息限額,建議平均輕微上升0.3%。

轉載~

房委會每年均會按現行機制,檢討公屋入息和資產限額,按原有機制調整,入息限額平均增加0.03%,但由於今年採取特別安排,3人、4人、6人至10人或以上家庭的入息限額凍結在現行水平,並根據既定機制上調1人、2人及5人家庭的入息限額,最終入息限額建議平均上調0.3%。1人申請的入息限額擬由12,800元加至12,940元;2人家庭由19,430元加至19,550元;5人家庭由36,890元加至37,180元。


將於3‧15開會討論房委會表示,今次建議調整的1人、2人及5人家庭的入息限額較現行的限額為高,因而應涵蓋更多住戶。然而,該會稱無法估計在新的限額下會有多少額外住戶申請公屋。單就入息而言,按去年第4季統計處綜合住戶統計調查結果,約有16.44萬個私人樓宇非業主戶(佔私人樓宇非業主戶總數的33.2%)會符合新的入息資格。但此數字包括了現已申請公屋的住戶,以及符合入息限額但不符合其他申請公屋資格的住戶。這些其他資格包括資產限額、是否在本港擁有住宅物業及居港年期等。
房委會資助房屋小組下月15日將為此開會討論。房委會特別提及,若以上建議的2021/22年度公屋入息限額最終獲得通過,「富戶政策」下的入息和資產限額亦會作出相應調整。喺嗰個入息限額,同埋資產限額。應該要向上調整,否則即係叫啲人為咗申請攞公屋,唔去做嘢,甚至乎造假。

新聞來源連結:
https://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20210223/00176_007.html

[ 本帖最後由 jumboleung 於 2021-2-23 06:41 AM 編輯 ]
作者: 睇天做人     時間: 2021-2-23 06:44 AM

重上調?!
作者: 找不到用戶

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 找不到用戶

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 睇天做人     時間: 2021-2-23 07:38 AM

引用:
原帖由 刺客禁言 於 2021-2-23 06:50 AM 發表


個入息表冇乜實際用途
好多人打現金工與實際收入唔match
🤔

長遠我覺得要消滅公屋
或者公屋只能住十年
之後要再排隊
最低工資都不變,因乜要上調收入上限?!制度無完美,要靠舉報。

公屋有佢存在意義,要綠置居都要儲到錢先。
作者: 張寶成打老虎     時間: 2021-2-23 07:52 AM

應該設下限,而非上限
免懶人申請
例如設1人家庭18000收入以上先有得申請


當d 人勤力做野
搵到個人工,先會向上
而唔係下面班人,好吃懶做
拖垮社會
作者: 張寶成打老虎     時間: 2021-2-23 07:56 AM

引用:
原帖由 刺客禁言 於 2021-2-23 06:50 AM 發表


個入息表冇乜實際用途
好多人打現金工與實際收入唔match
🤔

長遠我覺得要消滅公屋
或者公屋只能住十年
之後要再排隊

公屋應該只為殘疾而設
D人因為公屋養成惰性
有好多公屋大,享幾十年福利
到有錢唔感恩,交個雞丁稅又反政府
成日覺得政府欠左會佢地咁
而從來唔問責自己人生,為社會貢獻左乜
作者: 找不到用戶

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 找不到用戶

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: banjo.     時間: 2021-2-23 08:08 AM

合理.
作者: jumboleung     時間: 2021-2-23 08:57 AM

引用:
原帖由 睇天做人 於 2021-2-23 06:44 AM 發表

重上調?!
係呀 ! 否則叫人唔好向上遊。家下要排幾年,即係叫人造假?
作者: jumboleung     時間: 2021-2-23 08:58 AM

引用:
原帖由 刺客禁言 於 2021-2-23 06:45 AM 發表

應該要加
住港年數計分 在港居住愈長愈高分
本地出生加分

父母有住公屋要減分
也可以考慮。
作者: jumboleung     時間: 2021-2-23 08:58 AM

引用:
原帖由 刺客禁言 於 2021-2-23 06:50 AM 發表


個入息表冇乜實際用途
好多人打現金工與實際收入唔match
🤔

長遠我覺得要消滅公屋
或者公屋只能住十年
之後要再排隊
咁樣會好復雜。
作者: jumboleung     時間: 2021-2-23 09:02 AM

引用:
原帖由 睇天做人 於 2021-2-23 07:38 AM 發表


最低工資都不變,因乜要上調收入上限?!制度無完美,要靠舉報。

公屋有佢存在意義,要綠置居都要儲到錢先。
入息上限一定要上調先。


亦要設立金手指熱線,要實名舉報。
作者: jumboleung     時間: 2021-2-23 09:03 AM

引用:
原帖由 張寶成打老虎 於 2021-2-23 07:52 AM 發表

應該設下限,而非上限
免懶人申請
例如設1人家庭18000收入以上先有得申請


當d 人勤力做野
搵到個人工,先會向上
而唔係下面班人,好吃懶做
拖垮社會
你又有道理。
作者: 找不到用戶

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: jumboleung     時間: 2021-2-23 09:03 AM

引用:
原帖由 張寶成打老虎 於 2021-2-23 07:56 AM 發表公屋應該只為殘疾而設
D人因為公屋養成惰性
有好多公屋大,享幾十年福利
到有錢唔感恩,交個雞丁稅又反政府
成日覺得政府欠左會佢地咁
而從來唔問責自己人生,為社會貢獻左乜
金手指熱線。
作者: jumboleung     時間: 2021-2-23 09:04 AM

引用:
原帖由 刺客禁言 於 2021-2-23 07:58 AM 發表


所以未來應該只建居屋
十年完咗都無能力買居屋
就要去重新排公屋
優惠咗十年都搞唔掂
返出去住劏房都好應該
家下未有咁多居屋。
作者: jumboleung     時間: 2021-2-23 09:05 AM

引用:
原帖由 刺客禁言 於 2021-2-23 08:01 AM 發表


係囉
除傷殘或離婚單親媽要照顧子女可豁免
其他一律玩十年就要走


太多上咗公屋即刻豪裝修事件
公屋最大問題係可以住成世
完全唔合公屋原本邏輯
一定要重新考核。
作者: jumboleung     時間: 2021-2-23 09:06 AM

引用:
原帖由 banjo. 於 2021-2-23 08:08 AM 發表

合理.
那一樣合理呀?
作者: jumboleung     時間: 2021-2-23 09:07 AM

引用:
原帖由 刺客禁言 於 2021-2-23 09:03 AM 發表


國安法下諗到既野就可以做
逆難而上 事不避難
一犯國安法,要交回公屋單位。
作者: banjo.     時間: 2021-2-23 10:30 AM

引用:
原帖由 jumboleung 於 2021-2-23 09:06 發表


那一樣合理呀?
通漲有2%, 依家只係調整0.3%, 咁都算合理.
作者: jumboleung     時間: 2021-2-24 07:31 AM

引用:
原帖由 banjo. 於 2021-2-23 10:30 AM 發表


通漲有2%, 依家只係調整0.3%, 咁都算合理.
入息應該要向上調整。
作者: 睇天做人     時間: 2021-2-24 09:08 AM

引用:
原帖由 jumboleung 於 2021-2-23 09:02 AM 發表


入息上限一定要上調先。


亦要設立金手指熱線,要實名舉報。
上調即係更多人排,政府政策向公屋傾斜,但土地問題未有在社會中得到解決
作者: 睇天做人     時間: 2021-2-24 09:08 AM

引用:
原帖由 jumboleung 於 2021-2-23 09:07 AM 發表


一犯國安法,要交回公屋單位。
好多都唔係戶主
作者: jumboleung     時間: 2021-2-24 09:17 AM

引用:
原帖由 睇天做人 於 2021-2-24 09:08 AM 發表


上調即係更多人排,政府政策向公屋傾斜,但土地問題未有在社會中得到解決
too bad.
作者: jumboleung     時間: 2021-2-24 07:20 PM

引用:
原帖由 睇天做人 於 2021-2-24 09:08 AM 發表


好多都唔係戶主
粉麵同價。
作者: 睇天做人     時間: 2021-2-24 07:59 PM

引用:
原帖由 jumboleung 於 2021-2-24 07:20 PM 發表


粉麵同價。
有困難
Copyright © 2003-2021 香港討論區