Board logo

標題: 一朝回到殖民地 | 區家麟 | 立場新聞 [打印本頁]

作者: 689倒轉又係689    時間: 2021-1-26 12:09 PM

二十多年來,香港人總會在回歸日、國慶日,或失驚無神隨時隨地聽到有愛國者喃喃念誦類似對白:香港回...To be precise,係回到六十年代嘅殖民地時代,七十年代麥理浩主政嘅香港已經唔係咁!

https://www.thestandnews.com/politics/一朝回到殖民地/
Copyright © 2003-2021 香港討論區