Board logo

標題: 為施永青擔心 | 梁浩恩 | 立場新聞 [打印本頁]

作者: 689倒轉又係689    時間: 2021-1-16 10:07 PM

最近施永青的一篇文章在網上流傳,自己有將下棋理論應用於投資,抱學術心態去讀,可有以下回應: ...施生老喇!聽到比特幣有個幣字,就當貨幣咁睇。如果有人同佢講投資倫敦金,佢會唔會以為真係買緊黃金呢?

https://www.thestandnews.com/finance/為施永青擔心/
作者: ZYYXXX    時間: 2021-1-18 04:56 PM

689你太年青啦!見到你咁寫就知你高位入左比突弊!千其咪放呀!等到升穿一百萬先好放!等下啦!一定到!哈哈!
作者: 減肥唔准減對波    時間: 2021-1-19 08:33 PM

引用:
原帖由 689倒轉又係689 於 2021-1-16 10:07 PM 發表

最近施永青的一篇文章在網上流傳,自己有將下棋理論應用於投資,抱學術心態去讀,可有以下回應: ...

https://cdn.thestandnews.com/media/photos/cache/0_vbRcz_1200x630cropcenter.png

施生老喇!聽到比特幣有個幣字,就當貨幣咁睇。如果有人同佢講投資倫敦金,佢會唔會以為真係買緊黃金呢?

https://www.thestandnews.com/finance/為施永青擔心/
寫呢篇文嘅人,知唔知自己寫乜?
Bitcoin唔係幣係乜?倫敦金唔係金係乜?
佢自已唔清唔楚仲話人唔識!😌
Copyright © 2003-2021 香港討論區