Board logo

標題: 特朗普一出來我就支持他的 | 陳雲 | 立場新聞 [打印本頁]

作者: 689倒轉又係689     時間: 2020-10-30 10:39 PM

特朗普一出來我就支持他的。不是因為他是什麼普世價值支持者,而是他一出來就馬上削減對第三世界的民...我等愚民,點會明白陳始皇要一統天下嘅壯志

https://www.thestandnews.com/international/特朗普一出來我就支持他的/
作者: 吊9版煮老毋兮

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 689倒轉又係689     時間: 2020-10-31 09:14 AM

引用:
原帖由 吊9版煮老毋兮 於 2020-10-31 02:50 AM 發表


https://cdn.discuss.com.hk/t/0889a7/f/800x0/https://img.discuss.com.hk/d/attachments/day_190916/20190916_b99f6c2fe4bcd11d5e68axuloy2VqcVx.jpg
又係你呀請問呢個字點讀
作者: markchan720     時間: 2020-10-31 02:44 PM

傻侵今次應該唔掂
作者: seiya_po     時間: 2020-10-31 03:16 PM

我都支持特朗普唔鍾意老人家拜
Copyright © 2003-2021 香港討論區