Board logo

標題: F-5E 失事》殉職飛官母批戰機老舊:再發生一次我就跳台東的海 [打印本頁]

作者: catcloud    時間: 2020-10-29 08:27 PM     標題: F-5E 失事》殉職飛官母批戰機老舊:再發生一次我就跳台東的海

〔記者黃明堂/台東報導〕空軍台東志航基地29日上午發生F-5E墜海起火事故,年僅29歲的飛官朱冠甍經送醫搶救後,仍是不幸殉職,他的雙親從彰化趕到台東料理後事,朱母悲痛欲絕,痛批F-5E這麼破舊還在飛,「如果再發生一次空難,她就要跳台東的海。」
朱冠甍雙親接到噩耗後,隨即從彰化趕赴台東,稍早朱母抵達殯儀館,難忍悲痛落淚。
被媒體包圍的朱母悲憤地說,要代替孩子說出心聲,他(指兒子)明知F-5E破舊,老舊,可以丟到廢棄場,卻每天還要承受壓力,他有孩子有老婆,爸爸媽媽,情何以堪。她說,「再有一次遺憾的話,她要跳台東的海,讓大家重視F-5E的問題。」

淘汰的飛機還要用,人命不值錢,台灣沒有更多空軍戰力,經國團隊被民進黨解散,去了大陸造就瀋飛31,歼20。
作者: 棧道    時間: 2020-10-29 08:29 PM

放心,你唔會有第二次
作者: catcloud    時間: 2020-10-29 08:40 PM

引用:
原帖由 棧道 於 2020-10-29 08:29 PM 發表

放心,你唔會有第二次
經國號有後續,但民進黨寧願買美國二手貨。
作者: cwilson1    時間: 2020-10-29 11:00 PM

這位伯母仲有仔去做飛官嗎??可以再受一次打擊??


如果冇, 佢係咪膠嗡呀??
作者: cardreadermp3    時間: 2020-10-29 11:10 PM

唔算舊,對比潛艇下
作者: INVOY    時間: 2020-10-29 11:13 PM

https://www.youtube.com/watch?v=x5C0YBXgGQk
作者: 13個加速馬達    時間: 2020-10-30 12:59 PM

為ㄧ個四眼插蘇鼻大媽殉職,身為空軍戰機員,人中之龍,今時今日竟為舊飛機而亡!

為咁廢嘅政府犧牲有乜價值?
作者: burgeon    時間: 2020-10-30 01:08 PM

引用:
原帖由 catcloud 於 2020-10-29 08:27 PM 發表

〔記者黃明堂/台東報導〕空軍台東志航基地29日上午發生F-5E墜海起火事故,年僅29歲的飛官朱冠甍經送醫搶救後,仍是不幸殉職,他的雙親從彰化趕到台東料理後事,朱母悲痛欲絕,痛批F-5E這麼破舊還在飛,「如果再發生一次空難,她就要跳台東的海。」
朱冠甍雙親接到噩耗後,隨即從彰化趕赴台東,稍早朱母抵達殯儀館,難忍悲痛落淚。
被媒體包圍的朱母悲憤地說,要代替孩子說出心聲,他(指兒子)明知F-5E破舊 ...
https://1253590913.vod2.myqcloud.com/743b5de7vodhk1253590913/bf05a6df5285890808986934518/cEhrKa7RDTwA.mp4?videoid=5285890808986934518
作者: Driveffun    時間: 2020-10-30 03:27 PM

所以我一直都覺得老解武統之日,就是「國軍」集體揼架生投降之時。
誰要為菜大媽送命?
作者: Kenny~    時間: 2020-10-30 03:32 PM

引用:
原帖由 catcloud 於 2020-10-29 08:27 PM 發表

〔記者黃明堂/台東報導〕空軍台東志航基地29日上午發生F-5E墜海起火事故,年僅29歲的飛官朱冠甍經送醫搶救後,仍是不幸殉職,他的雙親從彰化趕到台東料理後事,朱母悲痛欲絕,痛批F-5E這麼破舊還在飛,「如果再發生一次空難,她就要跳台東的海。」
朱冠甍雙親接到噩耗後,隨即從彰化趕赴台東,稍早朱母抵達殯儀館,難忍悲痛落淚。
被媒體包圍的朱母悲憤地說,要代替孩子說出心聲,他(指兒子)明知F-5E破舊 ...
做得蔣匪軍 預左
作者: sng850    時間: 2020-10-30 05:41 PM

引用:
原帖由 13個加速馬達 於 2020-10-30 12:59 PM 發表

為ㄧ個四眼插蘇鼻大媽殉職,身為空軍戰機員,人中之龍,今時今日竟為舊飛機而亡!

為咁廢嘅政府犧牲有乜價值?
蔡英文:死嘅唔係自己親人,話之佢啦!
Copyright © 2003-2021 香港討論區