Board logo

標題: [兩岸新聞評論] 台灣有公民團體遊行聲援12名遭關押香港人 - RTHK [打印本頁]

作者: 幸福北極熊    時間: 2020-10-25 10:54 PM     標題: 台灣有公民團體遊行聲援12名遭關押香港人 - RTHK

在台灣,有公民團體遊行,聲援12名遭大陸當局關押的香港人。主辦單位說有3千人參與。 遊行人士在台北忠孝復興捷運站前的廣場集合,遊行至香港經濟貿易文化辦事處,期間手持標語,高叫要求放人,以及香港的反修例口號。 民進黨副秘書長林飛帆及台灣的銅鑼灣書店店主林榮基有到場。林飛帆呼籲民眾,持續關注這12名香港...台灣都扣留咗5個人,點解唔放人?

新聞來源連結:
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1556616-20201025.htm?spTabChangeable=0
作者: hwwong    時間: 2020-10-25 11:12 PM

當日台灣騙子島向中國海警通風報信才成功截獲12隻港奸罪犯人蛇, 台灣騙子島扮乜野遊行聲援啊... 明顯係遊行慶祝篤灰成功吧... 快快將篤灰獎金分贓才是啊...
Copyright © 2003-2021 香港討論區