Board logo

標題: [趣聞評論] 傳國泰放棄「港龍」品牌裁員6000人料最快明日公布詳情 ... [打印本頁]

作者: ichthys2    時間: 2020-10-20 08:28 PM

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空,及旗下國泰港龍航空早前拒絕申領第二期保就業計劃,外界盛傳國泰最快明.......一時傳2500人,一時又傳數千人,如今又說是六千人。我都愈看愈糊塗了。

新聞來源連結:
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20201020/bkn-20201020120650085-1020_00822_001.html

[ 本帖最後由 ichthys2 於 2020-10-20 08:29 PM 編輯 ]

圖片附件: a.png (2020-10-20 08:29 PM, 530.27 KB) / 該附件被下載次數 2
https://news.discuss.com.hk/attachment.php?aid=11733767


作者: 石子傲    時間: 2020-10-20 09:05 PM

6000人咁多?

咁真係「一個都不能少」喎!
作者: yariscross    時間: 2020-10-20 09:11 PM

引用:
原帖由 ichthys2 於 2020-10-20 20:28 發表

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空,及旗下國泰港龍航空早前拒絕申領第二期保就業計劃,外界盛傳國泰最快明.......

11733767

一時傳2500人,一時又傳數千人,如今又說是六千人。我都愈看愈糊塗了。

新聞來源連結:
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20201020/bkn-20201020120650085-1020_ ...
2500人只係最樂觀,可能係6月果時

但而家係10月。

就算香港,以至成個西太平洋各國,疫情受控至每日僅個位數字本地感染,但西太平洋以外,都極度高危!

所以,往西太平洋外,航班需求仍極少!栽6000絕對正路!
作者: 半夏善良的黑頭    時間: 2020-10-20 09:12 PM

若係真實班飛雞飛鴨攬炒自己超標
作者: yariscross    時間: 2020-10-20 09:14 PM

引用:
原帖由 ichthys2 於 2020-10-20 20:28 發表

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空,及旗下國泰港龍航空早前拒絕申領第二期保就業計劃,外界盛傳國泰最快明.......

11733767

一時傳2500人,一時又傳數千人,如今又說是六千人。我都愈看愈糊塗了。

新聞來源連結:
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20201020/bkn-20201020120650085-1020_ ...
另外,內文提及
引用:
國泰可發揮大集團優勢,要求大股東中國國際航空及太古集團吸納部分員工轉職,而非一刀切大裁員。
太古自己都唔多掂

但中國國航絕對值得借此吸納機師!

中國疫情不單完全受控!更因此,經濟高速增長!第三季比去年同期升逾4%,全球最高!

必定今年內,成世界最大航空市場!急需機師!
作者: victorkc    時間: 2020-10-20 09:23 PM

由佢買hkexpress個刻已經預到有呢一日啦。反正國泰同港龍咁多員工想罷工。
作者: mrredred    時間: 2020-10-21 12:58 PM

引用:
原帖由 石子傲 於 2020-10-20 09:05 PM 發表

6000人咁多?

咁真係「一個都不能少」喎!
Only CX carbin crews then more than 6000 people haha
Not including group company KA and hk express etc.lol
作者: fb4a9287bf8ff2    時間: 2020-10-21 04:04 PM

誓言攬抄 成功了
Copyright © 2003-2021 香港討論區