Board logo

標題: 司機新娘潭自炒葬火海 父哭叫:唔係佢嚟 [打印本頁]

作者: Zophia     時間: 2018-2-19 14:01

【本報訊】大埔新娘潭昨凌晨發生奪命車禍,一輛自訂車牌的富士「掃把佬」跑車沿新娘潭路駛至近雞谷樹下時失...以風水玄學睇, 載住o個個49歲乘客, 其實先係出事關鍵, 49呢個數屬邪門數, 例如香黑社會號碼就係49, 49仔屬前線打打殺殺作奸犯科, 呢個數唔係好數, 充滿罪孽的數.

新聞來源連結:
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180219/20308890
Copyright © 2003-2023 香港討論區